Haldusteenus

 • Korteriühistute moodustamine
 • Üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Tehnosüsteemide kontrolli ja hoolduse korraldamine
 • Võlgnikega suhtlemine
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele
 • Remonditööde korraldamine
 • Kulude analüüs, aruandlus kinnisvara valdajale

Raamatupidamisteenus

 • Kommunaal ja hooldusteenuste maksete arvestamine
 • Arvete koostamine ja edastamine hoone valdajatele
 • Maksete laekumise üle järelevalve teostamine
 • Korteriühistu maksuaruannete koostamine ja edastamine